Posts

“Ghar da mahool” | Mr Sammy Naz | Tayi Surinder Kaur With Ashwani Sharma PART 1

Pakka Ilaaz | Mr Sammy Naz | Pardeep Sharma | Tayi Surinder Kaur | Funny Video

Diet Ya Fight | Mr Sammy Naz | Tayi Surinder Kaur | Must Watch & Share

Diet Ya Fight | Mr Sammy Naz | Tayi Surinder Kaur | Must Watch & Share

Duja VIah | Mr Sammy Naz | Emotional Video | Tayi Surinder Kaur

Duje Di Khusi Sada Dukh | Mr Sammy Naz | Pardeep Sharma | Must Watch & Share

Jawai | Mr Sammy Naz | Ashwani Sharma | Tayi Surinder Kaur

Kamla Tola | Punjabi Funny Video | Mr Sammy Naz | Ashwani Sharma | Tayi Surinder Kaur

Kine Mareya | With TAYI Surinder Kaur | Punjabi Funny Video | Mr Sammy Naz