ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਨਹੀ ਤਾਂ ਆ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ (Mr Sa...

Comments